BI-TERMAL

Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve

Varnost in zdravje

Izobraževanje in usposabljanje
Izpit iz varnosti in zdravja pri delu
Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja
Pomoč pri reviziji o varnosti in ocene tveganja

Požarna varnost

Izobraževanje in usposabljanje
Izdelava požarnega reda
Izdelava požarnega načrta
Izdelava načrta evakuacije

Promocija zdravja

Pripravljamo strokovna predavanja
na temo načrtovanja in izvajana
promocije zdravja
na delovnem mestu.

O podjetju

Bi-termal d.o.o. se je z leti razvilo iz storitveno – trgovskega podjetja v podjetje, ki se ukvarja z izobraževanjem, predvsem za potrebe obrti oziroma varnosti ter zdravja pri delu.

  • Izobražujemo s področja varnosti in zdravja pri delu
  • Sodelujemo pri izdelavi izjave o varnosti z oceno tveganja
  • Pomagamo pri reviziji izjave o varnosti in ocene tveganja
  • Izobražujemo s področja požarne varnosti
  • Sodelujemo pri izdelavi požarnega reda
  • Izdelujemo pogodbe o zaposlitvi KPOP
  • Izobražujemo delodajalce in delavce
  • Nudimo razna svetovanja

DRUŠTVA