Janez Šauperl

 • Dolgoletna praksa na področju strojnih instalacij,
 • razvoj, inovacije in proizvodnja naprav za toplotno in solarno tehniko,
 • usposabljanje in izobraževanje učencev za stojne instalacije,
 • usposabljanje za varstvo pri delu,
 • svetovanje pri pripravi pravilnikov o varstvu pri delu,
 • sodelovanje v organih ZDOPS-a,
 • predsednik skupščine ZDOPS- a,
 • podpredsednik ZDOPS – a,
 • častni član ZDOPS-a.
 • član sveta ZPIZ-a območna enota Maribor,
 • predsednik vseh zgoraj zapisanih društev.