Bi-termal podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.

Bi-termal d.o.o. se je z leti razvilo iz storitveno – trgovskega podjetja v podjetje, ki se ukvarja z izobraževanjem, predvsem za potrebe obrti oziroma varnosti ter zdravja pri delu.

Storitve:

  • Izobražujemo s področja varnosti in zdravja pri delu
  • sodelujemo pri izdelavi izjave o varnosti z oceno tveganja
  • pomagamo pri reviziji izjave o varnosti in ocene tveganja
  • izobražujemo s področja požarne varnosti
  • sodelujemo pri izdelavi požarnega reda
  • izdelujemo pogodbe o zaposlitvi KPOP
  • izobražujemo delodajalce in delavce
  • nudimo razna svetovanja