Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu zajema skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja, psihofizičnega dobrega počutja in kvalitete življenja v delovnih okoljih. Usmerjena je v zmanjševanje bolezni, nezgod in poškodb ter stresa povezanih z delom in v izboljševanje zdravja in blaginje zaposlenih.

Pripravljamo strokovna predavanja na temo načrtovanja in izvajana promocije zdravja na delovnem mestu.

Nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu nalaga delodajalcem odgovornost, da bolje poskrbijo za zdravje svojih zaposlenih.

Vsebina predavanja:

  • kaj je promocija zdravja na delovnem mestu,
  • pomen promocije zdravja na delovnem mestu za delodajalce,
  • pomen promocije zdravja na delovnem mestu za delavce,
  • stres in vpliv stresa na proces dela,
  • stres – mobing,
  • nasilje in trpinčenje na delovnem mestu.