BI-TERMAL

Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve

Varnost in zdravje

Izobraževanje in usposabljanje
Pomoč pri reviziji o varnosti in ocene tveganja

Požarna varnost

Izobraževanje in usposabljanje
Izdelava načrta evakuacije

Promocija zdravja

Izobraževanje
Izdelava pravilnika

O podjetju

Bi-termal d.o.o. se je z leti razvilo iz storitveno – trgovskega podjetja v podjetje, ki se ukvarja z izobraževanjem, predvsem za potrebe obrti oziroma varnosti ter zdravja pri delu.

  • Sodelujemo pri izdelavi izjave o varnosti z oceno tveganja
  • Pomagamo pri reviziji izjave o varnosti in ocene tveganja
  • Izobražujemo s področja požarne varnosti
  • Izdelujemo pogodbe o zaposlitvi KPOP
  • Izobražujemo delodajalce in delavce
  • Nudimo razna svetovanja

DRUŠTVA