BI-TERMAL

Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve

Varnost in zdravje

Izobraževanje in usposabljanje
Pomoč pri reviziji o varnosti in ocene tveganja

Požarna varnost

Izobraževanje in usposabljanje
Izdelava načrta evakuacije

Promocija zdravja

Izobraževanje
Izdelava pravilnika

O podjetju

Bi-termal d.o.o. se je z leti razvilo iz storitveno – trgovskega podjetja v podjetje, ki se ukvarja z izobraževanjem, predvsem za potrebe obrti oziroma varnosti ter zdravja pri delu.

DRUŠTVA