Janez Šauperl

 • Dolgoletna praksa na področju strojnih instalacij
 • Razvoj, inovacije in proizvodnja naprav za toplotno in solarno tehniko
 • Usposabljanje in izobraževanje učencev za strojne instalacije
 • Usposabljanje za varstvo pri delu
 • Svetovanje pri pripravi pravilnikov o varstvu pri delu,
 • Sodelovanje v organih ZDOPS-a,
 • Predsednik skupščine ZDOPS- a
 • Častni član ZDOPS-a
 • Član sveta ZPIZ-a območna enota Maribor
 • Predsednik Turističnega društva "GLAS" Maribor
 • Predsednik Društva obrtnikov Maribor
 • Predsednik Društva za motonautiko in smučanje na vodi Maribor
 • Predsednik MČ Studenci
 • Član sveta ZZZZ OE Maribor