Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu zajema skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja, psihofizičnega dobrega počutja in kvalitete življenja v delovnih okoljih. Usmerjena je v zmanjševanje bolezni, nezgod in poškodb ter stresa povezanih z delom in v izboljševanje zdravja in blaginje zaposlenih.

Pripravljamo strokovna predavanja na temo načrtovanja in izvajana promocije zdravja na delovnem mestu.

Nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu nalaga delodajalcem odgovornost, da bolje poskrbijo za zdravje svojih zaposlenih.

Vsebina predavanja:

  • kaj je promocija zdravja na delovnem mestu,
  • pomen promocije zdravja na delovnem mestu za delodajalce,
  • pomen promocije zdravja na delovnem mestu za delavce,
  • stres in vpliv stresa na proces dela,
  • stres – mobing,
  • nasilje in trpinčenje na delovnem mestu.